Hvad er holistisk afspænding?

Holistisk afspænding

Holistisk afspænding er en behandlingsmetode udviklet af Caroline Fredtoft i 1950, som genskaber Holistisk afspænding Hvad er det?den indre dialog mellem kroppen og dig.

Holistisk betyder at krop og psyke hænger sammen. Det betyder, at vi behandler klienten som en hel personlighed, der ikke må tvinges ind i et system af ”rigtige” kropsstillinger og bevægelser.

Holistisk afspænding betyder også at hele kroppen behandles hver gang. Kroppen hænger sammen, og smerter i ryggen kan sagtens stamme fra fødder, knæ eller hofte.

Hjælp til selvhjælp

Du vil opleve at blive bedre i stand til at mærke din krops basale behov. Du bliver således bedre til at passe på dig selv og sørge for din egen-omsorg. Du bliver bevidst om din krops ressourcer og begrænsninger.

Personlig udviklingsproces.

For mange er holistisk afspænding også starten på en personlig udviklingsproces, du opdager nye facetter af din personlighed, selvfølelsen styrkes og evnen til at være tilstede i nuet udvikles. Ved kropslig forankring opleves en hvilen i sig selv, at være god nok som den du er, og kunne sige fra og til når det er nødvendigt. Når det kropslige bedres, har det ofte en afsmittende effekt på humøret.

Holistisk afspænding er ikke alternativ behandling

Holistisk afspænding er ikke alternativ behandling, men et supplement til det etablerende system.
Uddannelsen til holistisk afspændingspædagog/psykomotorisk terapeut er en 3½ årig professionsbachelor uddannelse. Det er en fuldtidsuddannelse, som er statsanerkendt med stor vægt på anatomi, fysiologi og psykologi.

Kroppens indre dialog

Gennem hele livet reagerer din krop på ydre og indre påvirkninger. Det kan være stress, belastende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, kroniske smerter og kriser.

Kroppens reaktioner kan være søvnløshed, muskelspændinger i ryg, skuldre og nakke, hovedpine, anspændthed og nervøsitet. Mange overhører kroppens signaler om noget er galt og fortrænger kroppen. Men din krop lyver aldrig. De kropslige symptomer er signal om, noget kræver forandring.

Afspænding genskaber den indre dialog mellem kroppen og dig. Du lærer igen at lytte til kroppens signaler og sanse kroppen, således at du undgår overbelastning og uhensigtsmæssig brug af kroppen. Du bliver i stand til at stoppe op og ændre adfærd, således at du undgår eller mindsker smerter, stress og andet kropsligt ubehag. Dette er en proces som kan tage tid. Afspænding er således ikke kun symptombehandling. Når du slipper gamle spændinger frigøres fysisk og psykisk energi til på nye måder at tackle hverdagens udfordringer.

Holistisk afspænding kan også anvendes forebyggende, for at opnå større kropsligt og psykisk velvære og lære dig selv bedre at kende.

 

Behandlingsforløb

Behandlingsforløbet aftales fra gang til gang, og består af samtale med udgangspunkt i kroppen, aflastning af kroppen, manuel afspændingsbehandling af hele kroppen og vejledning i individuelle øvelser.

Holistisk afspænding er ikke massage. Hvor klassisk massage påvirker blodgennemstrømningen i musklerne med en umiddelbar lettelse til følge, påvirker Holistisk afspænding formodentlig et ubevidst nervesystem i muskulaturen via sansecellerne med en vedvarende effekt til følge.

Du skal regne med mininum 6 behandlinger for en vedvarende effekt.