Stress og udbrændthed

stress og udbrændthed

Årsager

Stress og udbrændthed synes ofte at hænge sammen med følelsen af ikke at være god nok i sig selv. Mange søger ofte anerkendelse og accept via slidsomhed, overdreven perfektionisme og kontrol, som fører til kropslig udmattelse og stress.

De kropslige symtomer af at værre stresset og udbrændt

Vil ofte være rastløshed, søvnbesvær, muskelspændinger og irritabilitet og sansningen af kroppen vil ofte mangle helt.

Derfor er den kropslige tilgang i form af psykomotorisk behandling meget anvendelig. Under afspændingsbehandlingen opøves sansningen igen, og dialogen med kroppen genetableres langsomt.Via behandlingen løsnes muskulaturen og stressen nedsættes og angsten for ikke at slå til beroliges.

Mange klienter oplever at få et stillerum uden krav og oplever en positiv “selvoptagethed” af kroppen, og derved vækkes sanserne igen.

Afspænding styrker evnen til at være tilstede i nuet

Langsomt  i takt med at muskelspændingerne slippes og stressen mindskes, styrkes selvfølelsen og evnen til at være tilstede i nuet. Ved den kropslige forankring opleves en hvilen i sig selv, at være god nok og kunne sige fra og til når det er nødvendigt. Fra at være ydrestyret oplever mange nu at være indrestyret, og have generhvervet evnen til egenomsorg.

Herved er der mere overskud til at overveje sin situation og tage de nødvendige beslutninger.

Der er dokumenteret effekt af Holistisk Afspænding ved rehabilitering af langtidssygemeldte. Læse siden om stress og muskelspændinger
Stressforeningen.