Afspændingsbehandling og ryglidelser

Almindelige ryglidelser hvor afspændingsbehandling har en gavnlig effekt:

hold-i-ryggenHold i ryggen: Bruges bredt om rygsmerter af forskellig styrke og forskellig placering i ryggen. Tilstanden er tidsbegrænset. Akut hold i lænden (hekseskud) udløses ofte fra bueleddene i rygsøjlen, sandsynligvis ved at de forskydes lidt for hinanden og ledkapslen derved kommer i klemme i leddet ved en pludselig bevægelse. Dette kan ske overalt i ryggen, men sker hyppigst i lænden, og hyppigst hos mennesker med et lændesvaj der er større end normalt. Der opstår hævelse og tryk på nerver og smerterne kan stråle ud til andre dele af kroppen. I mange tilfælde vil afspændingsbehandling og øvelser hurtigt bedre tilstanden. Ubehandlet vil symptomerne vare i op til fire uger. Aflastning og forbedring af holdning og bevægelsesmønster vil forhindre nye anfald og kurere lidelsen. Det er også vigtigt at holde kroppen varm, især lænd og sæde, men også fødder og ben.

 

Slidgigt: Ordet bruges populært som en fællesbetegnelse for sygelige forandringer i og omkring leddene. Brusken inde i leddet nedbrydes og knoglerandene omkring leddet bliver fortykkede, så leddets bevægelighed indskrænkes. Det antages, at stød og slag, for stor og forkert belastning af leddet er den overvejende årsag til slidgigten, men det er sandsynligt, at andre, måske arvelige faktorer måske infektionssygdomme har indflydelse på om man får slidgigt. De sygelige forandringer der er sket ved slidgigt, kan ikke helbredes, men ved at bruge sin krop rigtigt og skåne det eller de led, der er ramt, kan det ofte lykkes at blive fri for smerter og forebygge at flere led bliver ramt. Afspændingsbehandling af den spændte muskulatur øger blodgennemstrømningen og smerterne aftager ofte betydeligt. Mange oplever også større smidighed, da leddene også påvirkes. Rigtig gode behandlingserfaringer på dette område.

ischias

 

Ischias: Smerter med centrum i sæde og hofte og med smerter strålende ned i benet. Ischias smerter skyldes tryk på ischias nerven, hvilket kan skyldes en diskusprolaps der trykker på nervens udspring i hvirvelsøjlens lændedel. Det kan imidlertid også dreje som en muskulær ischias, som forårsages af muskelspændinger i sædemuskulaturen (herunder m. piriformis) som afklemmer nerven under dens forløb her. Smerterne kan være lige så voldsomme som ved discusprolaps og stråle ned i hele benet og ud i storetåen. Afspændingsbehandling er meget virkningsfuldt her sammen med udspændingsøvelser for sædemusklerne.

 

Bechterews sygdom: Særlig form for reumatisk lidelse, der angriber bækkenets og hvirvelsøjlens ledflader og ledbånd. Meget smertefuld i sine akutte stadier. Sygdommen medfører stivhed i hvirvelsøjlen. Den kan ikke helbredes men standser undertiden af sig selv. En god holdning vil forhindre, at hvirvelsøjlen stivner i en stilling der yderligere belaster knogler og led. Rigtig gode behandlingserfaringer her viser at smerterne mindske betydeligt og bevægelighed øges markant.

 

scheuermannsScheuermanns kyfose: Er en unormal stor krumning af rygsøjlens brystdel, som skyldes at ryghvirvlerne antager kileform i den sidste del af opvækstårene. Hvis kyfosen sidder højt, giver den sjældent anledning til smerter, sidder den lavt nær rygsøjlens lændedel, vil ryggen være udsat for belastningssygdomme. Folk med Scheuermanns bør ikke have rygbelastende arbejde, men tilpas pleje og hensyntagen til ryggen (herunder afspændingsbehandling ), behøver Scheuermanns ikke at give smerter og gener.

 

scolioseSkoliose: Abnorm sidekrumning af rygsøjlen. I sjældne tilfælde skyldes skoliose en medfødt (men ikke arvelig) misdannelse af rygsøjlen. I andre tilfælde skyldes den forskel på benenes længde og kan udrettes ved ekstra hælhøjde på den ene sko. Tidligere var polio en almindelig årsag til skoliose, men i de fleste tilfælde kender man ikke årsagen til skoliosedannelse, som hyppigst udvikler sig i 12-14 års alderen. Skoliose deformitet gør ikke ondt i sig selv, og belastningslidelser og øgning af skævheden kan forebygges ved øvelse og afspændingsbehandling.

 

 

Hypermobilitet: Skyldes en medfødt svaghed i leddenes bindevæv, som forårsager at leddene kan føres unormalt langt ud i yderstillinger. Forstuvninger og forvridninger forekommer oftere end hos ikke-hypermobil2hypermobile. Ledbrusken er blødere end normalt og kan derfor trykkes mere sammen, hvilket kan forårsage smerter. Hypermobilitet kan disponere for belastningslidelser, idet ledfladerne f.eks. i ryggen kan forskydes for hinanden. Hypermobilitet ses mest hos kvinder og formodes at være arveligt betinget. Hypermobile mennesker bør ikke have hårdt fysisk arbejde eller dyrke motion som f.eks. yoga. Tilstanden kan modvirkes ved at undgå at føre leddene ud i yderstillinger, ved at styrke muskulaturen og ved en god holdning og et ledbeskyttende bevægelsesmønster. Forældre bør være opmærksomme, hvis et barn er meget smidigt. Tilstanden kan senere hen i livet føre til slidgigt. Holistisk afspændingsbehandling styrker kropsbevidstheden og gør det muligt at undgå overbelastning af leddene.

 

diskusprolaps2Discusprolaps: Er en bristning af en hvirvelsøjlens bruskskiver, hvorved den bløde masse i skivens midte presses ud og kan trykke på nerver og rygmarvskanalen. Diskusprolaps sker ofte pludseligt som et hekseskud, ved en særlig stor belastning af lænden, måske et tungt løft med krummet eller drejet ryg. I alvorlige tilfælde, hvor prolapsen trykker voldsomt på nerverne, kræves omgående operation. I mindre alvorlige tilfælde, som er de hyppigste, anbefales aflastning og prolapsen kan glide ind i igen. Heling vil tage ca. 6 uger. Undgå alt hvad der belaster ryggen. Discusprolaps ses hyppigst hos mennesker med flad lænd og svage ryg, hofte- og benmuskler. Undgå at krumme lænden. Det kan sinke helingen af en sket diskusprolaps. Ofte vil musklerne krampe af smerte eller som beskyttelse af det syge sted. Sådanne krampagtige muskelspændinger volder smerte i sig selv. Afspændingsbehandling vil lindre de akutte smerter betydeligt. På længere sigt er det forbedring af holdning og bevægelsesmønster, der skal kurere lidelsen og forebygge nye tilfælde.