Overbelastningsskader i skulder, nakke og arm

Almindelige lidelser forårsaget af overbelastning i skulder, nakke og arm

 

bursitis2Slimsækbetændelse (bursitis). Betændelse i en slimsæk der ligger i nærheden af et led. Betændelse giver smerter, ømhed og evt. hævelse. Forværres ofte ved bevægelse af det berørte led.

Vores krop indeholder mange slimsække som alle fungerer som stødpuder, der afbøder trykket mod en knogles overflade eller nedsætter gnidningsmodstanden, når en sene eller muskel bevæges over et led. Ved slimsækbetændelse irriteres slimsækken så der opstår betændelse og hævelse pga. væskeophobning. Tilstanden skyldes ofte beskadigelse eller irritation eller f.eks. infektion af de omgivende væv, langvarigt tryk mod et led, en ledskade eller gentagne voldsomme ledbevægelser.

Slimsækbetændelse på albuen: Slimsækken på albuespidsen kan hæve op med smerter om ømhed. Skyldes langvarig trykken mod f.eks. et skrivebord. Undgås ved hyppigt at skifte arbejdsstilling.
Slimsækbetændelse over skulderen: Slimsækken over skulderrundingen kan blive særdeles øm og smertende. Kan afhjælpes ved at holde det udsatte område i ro i nogle uger. Kolde omslag og betændelsesdæmpede lægemidler kan yderligere lindre. Aflastning og afspændingsbehandling er yderst virksomt.

 

håndledSeneskedehindebetændelse: Betændelsestilstand der ofte rammer håndleddets og håndens sener pga. gentagne, ensartede bevægelser. Der opstår betændelse og irritation i den hinde som beklæder indersiden af en seneskede. Symptomer omfatter smerter, ømhed og hævelse. Undertiden kan bevægelse fremkalde en knitrende lyd – såkaldt krepitation. Behandles gerne med betændelseshæmmende midler eller                                                                          binyrebarkhormon. Men kan ofte afhjælpes med aflastning og                                                                      afspændingsbehandling.

 

tennisalbueTennisalbue/golfalbue: Smerten ved en tennisalbue sidder på tommelfingersiden af underarmen, lige under albuen. Hvis smerterne sidder på lillefingersiden, kaldes tilstanden en golfalbue. Årsagen er ofte ensformigt arbejde f.eks. med skruetrækker, saks eller børste, som har overstrengt armen. Også længerevarende arbejde med computer-mus udgør en risiko for muse-skade. Afhjælpes først og fremmest ved aflastning af armen og evt. smertestillende medicin/binyrebarkhormon.Afspændingsbehandling og udspændingsøvelser for underarmens muskler kan ofte være tilstrækkeligt.

 

frossenskulder

Frossen skulder: Smerter, stivhed og indskrænket bevægelighed i skulderleddet forårsaget af betændelse og skrumpning af ledkapslen. Tilstanden kan være langvarig (1-3 år). Afhjælpning kan være gigtmedicin/binyrebarkhormoner samt manuel behandling, hvor ledkapslen løsnes og spændingsubalancen i skulder og arm normaliseres.

 

Computer skavanker:

computerskavankerLangvarigt computerarbejde giver helbredsmæssige udfordringer pga. overbelastning af arm, skulder og nakke. Computer-musen er ikke udviklet i overensstemmelse med menneskets anatomi. Når man bevæger musen i de små, præcise ryk, som dens funktion kræver for at styre cursoren på skærmen, foretager man ikke bevægelserne med fingrene, som ellers er specialiseret til finmotorik. Bevægelserne sker derimod overvejende i musklerne omkring skulderen samt underarmens strække- og bøjemuskler, hvad disse muskler hverken er beregnet eller vant til.

Symptomer: Musen kan fremkalde smerter på albuens yderside. Smerterne opstår dels ved bagoverstrækning af håndleddet, dels når trykker på musens taster med pegefingeren. Belastningen forværres hvis pegefingeren holdes løftet over tasten i venteposition. Tilstanden svarer helt til en tennisalbue.

Musen kan også overbelaste håndleddet, når håndleddet strækkes bagover når der skal klikkes på musen. Ved overbelastning opstår der en smertefuld seneskedehindebetændelse.
Når musen bevæges i små, præcise bevægelser, foretager man ikke bevægelserne med fingrene, men i høj grad med musklerne omkring skulderen. Det er disse muskler ikke vant til, så resultatet er smertende muskelspændinger og muskelinfiltrationer (myoser) i skulder, nakke og arm.

 

mousetrapperMuse-skader kan forebygges ved at holde armen tæt til kroppen. En håndledsstøtte kan mindske den statiske belastning af skulder og underarmsmuskler. Skift arbejdsstilling og hold pause hver halve time. Skift evt. til en såkaldt mousetrapper, der betjenes med begge hænder foran tasteturet. Lav bevægeligheds- og udspændingsøvelser for skulder, nakke og arm flere gange i løbet af dagen.

Generelt kan alle disse overbelastningstilstande  behandles og lindres ved at forbedre holdning, bevægelsesmønster (måden at bruge kroppen på) og muskelspændingstilstand ved afspændingsbehandling, gennemgang og tilpasning af arbejdsstillinger og relevante øvelser.